POLITICA DE GESTIONARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Bine ați venit pe sitului Syndex.

Prin prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal, Syndex, în calitate de operator, se angajează să trateze datele dumneavoastră cu caracter personal luând toate precauțiile necesare și exclusiv în scopurile legitime pentru care au fost colectate, în conformitate cu principiile proprii, legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 a informaticii, fișierelor și libertăților modificată (Legea informaticii și libertăților) și a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) și, în sens mai larg, în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

Această politică descrie modul în care Syndex se angajează să colecteze, utilizeze și protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal.

DE CE SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele dumneavoastră sunt colectate exclusiv în scopurile legitime care v-au fost aduse la cunoștință și rămân strict confidențiale.

La autorizarea înregistrării cantitative și și calitative prin modulele cookie a vizitelor dumneavoastră pe paginile noastre vi se furnizează o descriere a obiectivelor și scopurilor prelucrării datelor personale pentru a înțelege cu claritate

scopurile pentru care le utilizăm.

Scopurile colectării de date pe situl Syndex.fr sunt următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune comunicări cu dumneavoastră. În acest scop, Syndex colectează și prelucrează îndeosebi datele cu caracter personal următoare: nume, prenume, adresă e-mail.
 • Înscrierea la evenimentele noastre: mandat de reprezentare, întreprindere, organizație sindicală (opțional), cod poștal (opțional) și număr de telefon (opțional)
 • Realizarea de statistici relative la audiența sitului Internet care să ne permită să îl ameliorăm și să vă oferim experiența optimă de navigare (module cookie);

Syndex se angajează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal respectând cu strictețe aceste scopuri și nu le va utiliza în niciun caz în alte scopuri. Acestea din urmă sunt înregistrate în registrul nostru de prelucrare și sunt monitorizate de Data Protection Officer (DPO).

CARE SUNT CATEGORIILE DE DATE COLECTATE?

Colectăm exclusiv datele pertinente și necesare.

Categoriile de date colectate sunt următoarele:

 • Date de identificare: nume, prenume, adresă e-mail
 • Date profesionale relative activității noastre principale, atunci când vă înscrieți la evenimentele noastre: mandat de reprezentare, întreprindere, organizație sindicală (opțional), cod poștal (opțional) și număr de telefon (opțional)
 • Date legate de conexiune: adresa IP a terminalului, datele și orele conectării și deconectării, locul conectării, datele din cacheDatele cu caracter personal colectate de Syndex sunt necesare exclusiv scopurilor de prelucrare specificate anterior. Syndex se angajează să nu colecteze mai multe date decât e necesar.

CINE ESTE DESTINATARUL DATELOR COLECTATE DE LA DUMNEAVOASTRĂ?

Doar persoanele abilitate au acces la datele dumneavoastră.

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat strict la persoanele abilitate și numite de Syndex și subcontractorii noștri care au pus în aplicare prevederi tehnice și organizatorice de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acestea sunt persoanele care, în baza funcției ocupate, sunt autorizate să comunice datele dumneavoastră în scopurile descrise în prealabil (exemple: aflarea audienței, ameliorarea funcționării sitului nostru.

Syndex vă oferă legătură hipertext spre rețele sociale Facebook, Twitter, Linkedin și Viadeo care vă permit vizitarea paginii sale de pe rețelele sociale vizate, fără salvare de module cookie (fără plugin). Deoarece nu putem controla utilizarea acestor funcții de către respectivele societăți, vă rugăm să vă familiarizați cu politica de gestionare a datelor cu caracter personal proprie rețelei sociale vizate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi niciodată vândute, partajate, comunicate sau transferate către terți alții decât cei identificați prin prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal.

CÂT TIMP SE STOCHEAZĂ DATELE COLECTATE DE LA DUMNEAVOASTRĂ?

Datele dumneavoastră sunt stocate doar cât este necesar.

Conform prevederilor legale în vigoare, Syndex nu stochează datele dumneavoastră cu caracter personal decât pe durata necesară scopurilor precizate:
- datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în scopul comunicării cu noi (solicitare de

contact, newsletter) sunt stocate timp de 3 ani de la ultimul contact cu noi.
- durata de activitate a modulelor cookie salvate pe terminalul dumneavoastră prin exprimarea consimțământului este limitată la 24 de luni, în vederea monitorizării audienței. Acest termen nu se prelungește în cazul în care vizitați din nou situl. La sfârșitul termenului de 24 de luni vi se va solicita din nou consimțământul.

CUM VĂ PROTEJEAZĂ SYNDEX DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră sunt securizate.

Syndex aplică metode de securizare fizică și informatică de protecție împotriva accesului neautorizat la datele dumneavoastră cu caracter personal, a utilizării improprii, divulgării, pierderi și distrugerii acestora.

Cu toate acestea, securizarea adecvată și protecția împotriva malware, troienilor și virușilor a terminalelor pe care le utilizați cad în sarcina dumneavoastră. Vă informăm pe această cale că, în lipsa măsurilor de securizare adecvate, riscați ca datele dumneavoastră să fie obținute sau divulgate unor terți neautorizați.

CE SUNT MODULELE COOKIE ȘI CUM LE GESTIONEZ?

Modulele cookie sunt fișiere text stocate în browser-ul dumneavoastră, care permit identificarea tipului de vizită (recurentă sau nerecurentă) în timpul navigării pe un sit Internet. Permit, de asemenea, măsurarea traficului sitului și, în funcție de sit, stocarea preferințelor de navigare sau a altor date de uz comercial.

Până în noiembrie 2018 vom instala un nou instrument care să vă permită gestionarea simplă a modulelor cookie pe situl nostru. Pentru moment, nu primiți decât module cookie tehnice și de măsurare a audienței care ne permit să obținem date măsurabile privind eficiența sitului nostru (număr de vizite etc.).

Module cookie salvate în browser-ul dumneavoastră:

 • cb-enabled:
  • permite memorarea opțiunii utilizatorului cu privire la gestionarea modulelor cookie
  • Activ timp de: 1 an
  • Necesar pentru gestionarea curentă a modulelor cookie
 • laravel_session:
  • permite identificarea utilizatorului pentru a-i permite accesul la spațiul său personal și vizitarea acestuia.
  • Activ timp de: 2 h
  • Obligatoriu
 • XSRF-TOKEN:
  • permite prevenția anumitor atacuri de tip furt de identitate (CSRF)
  • Activ timp de: 2 h
  • Obligatoriu
 • _gat, _ga, _gid:
  • asigură funcționarea Google Analytics
  • Activ timp de: 1 minut, 2 ani și, respectiv, 24h
  • Opțional

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ RELATIVE LA DATELE PROPRII ȘI CUM PUTEȚI SĂ LE EXERCITAȚI

Dețineți controlul asupra propriilor date.

Conform Legii informaticii și libertăților din 6 ianuarie 1978, în versiunea în vigoare, și RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) din 27 aprilie 2016 și, în sens mai larg, conform tuturor prevederilor legale în vigoare,

Syndex vă informează că dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal colectate,
 • dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal colectate,
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legitime,
 • dreptul la „uitare” (delistare), dreptul la portabilitate.

În vederea exercitării unuia din aceste drepturi, adresați o solicitare delegatului pentru protecția datelor, folosind una din următoarele opțiuni:

Prin poștă :

Syndex - DPO

22 rue Pajol

75016 Paris

France

Prin e-mail : [email protected]