Alte publicații

Cine plateste factura pandemiei? Cazul Republicii Moldova

Restricțiile impuse de autoritățile Republicii Moldova — necesare pentru lupta împotriva pandemiei — nu au fost însoțite de un pachet de măsuri economice suficiente pentru a proteja veniturile populației, ceea ce a redus încrederea în măsurile sanitare, conformarea față de restricții și respectiv eficiența acestora.

Pandemia a afectat direct firmele prin pierderea sau încetinirea activității, iar angajații prin pierderea locurilor de muncă sau reducerea salariilor. Legislația muncii a fost flexibilizată, făcând salariații și mai vulnerabili. 

Din șocul economic suferit de salariați și firme, guvernul Republicii Moldova abia dacă a compensat 3% prin măsurile pe care le-a oferit, deși a avut resursele pentru a oferi stimulente comparabile cu cele implementate de alte state.

Inechitatea Sistemului Fiscal in Romania. Cazul impozitului pe proprietate.

Deși constituie o parte mică din sistemul fiscal din România, veniturile provenite din taxele pe proprietate sunt importante pentru administrațiile locale, pentru că ele sunt colectate și utilizate în integralitate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Acest studiu prezintă o analiză a impozitării proprietăților în municipiile din România, demonstrând natura inechitabilă și regresivă a sistemului actual. Deși o reformă a impozitării proprietății care să se bazeze strict pe „valoarea de piață” nu pare fezabilă și nici oportună, se impune o reformă a sistemului de impozitare care să facă mai eficientă impozitarea proprietăților mari și multiple, a transferurilor de proprietate și a chiriilor.

Back to bargaining business in banking _ v ENG

Digitalisation can bring disruptive changes to labour organisation, industrial relations and the balance of powers between employers and employees in banking. Romanian unions have lost associational and institutional power over the past decades. Trade unions in banking have little potential to exert societal power. However, increasingly tight labour markets have increased their market place bargaining power.

Digitalisation has triggered greater organizing efforts and positive transformations in social dialogue at company level and has contributed to the re-opening of collective bargaining at industry-level.

Chestiunea productivitatii. Controverse si clarificari

În ultimii ani, tema productivității a căpătat o prezență constantă în spațiul public din România, în special în asociere cu subiectul creșterilor salariale. Acest studiu prezintă o analiză detaliată a chestiunii productivității, plecând de la aspecte teoretice și până la relația dintre productivitate și salarii așa cum arată ea în România astăzi.

Pentru moment, costurile cu forța de muncă sunt atât de reduse în România, încât nici nu se pune problema ca creșterile salariale să amenințe cu adevărat activitatea economică la nivel macro. Pe termen mediu și mai ales pe termen lung, situația se poate schimba, drept pentru care dezbaterea publică trebuie să se reorienteze spre problema cu adevărat importantă: creșterea productivității.

Coșul minim de consum lunar pentru trai decent pentru populația României

În perioada iulie-septembrie 2018, Syndex România și Institutul de Cercetare a Calității Vieții au derulat o cercetare la nivel național pentru fundamentarea unui coș minim de consum pentru un trai decent pentru populaţia României.

Rezultatele acestei cercetări ar trebui să constituie o nouă etapă în discuția despre resursele necesare pentru traiul populației în România, nu atât datorită reînnoirii conceptului mai vechi de coș minim de consum, cât mai ales datorită sublinierii explicite a noțiunii de nivel de trai decent și a cheltuielilor care trebuie acoperite pentru ca populația României să își poată asigura un asemenea nivel de trai

Sectorul comerț în România: un bilanț după trei decenii de transformări, 2019

Studiul oferă o evaluare a situației actuale a sectorului comerț din România și a transformărilor prin care a trecut prin parcursul ultimelor decenii, cu accent predominant pe activitățile de comerț cu amănuntul.

Dezvoltarea comerțului electronic în ultimul deceniu a pus presiune suplimentară asupra comercianților cu magazine fizice, reprezentând totodată o oportunitate importantă pentru capitalul autohton.