Alte publicații

Coșul minim de consum lunar pentru trai decent pentru populația României

În perioada iulie-septembrie 2018, Syndex România și Institutul de Cercetare a Calității Vieții au derulat o cercetare la nivel național pentru fundamentarea unui coș minim de consum pentru un trai decent pentru populaţia României.

Rezultatele acestei cercetări ar trebui să constituie o nouă etapă în discuția despre resursele necesare pentru traiul populației în România, nu atât datorită reînnoirii conceptului mai vechi de coș minim de consum, cât mai ales datorită sublinierii explicite a noțiunii de nivel de trai decent și a cheltuielilor care trebuie acoperite pentru ca populația României să își poată asigura un asemenea nivel de trai

Sectorul comerț în România: un bilanț după trei decenii de transformări, 2019

Studiul oferă o evaluare a situației actuale a sectorului comerț din România și a transformărilor prin care a trecut prin parcursul ultimelor decenii, cu accent predominant pe activitățile de comerț cu amănuntul.

Dezvoltarea comerțului electronic în ultimul deceniu a pus presiune suplimentară asupra comercianților cu magazine fizice, reprezentând totodată o oportunitate importantă pentru capitalul autohton.