Alte publicații

Coșul minim de consum lunar pentru trai decent pentru populația României

În perioada iulie-septembrie 2018, Syndex România și Institutul de Cercetare a Calității Vieții au derulat o cercetare la nivel național pentru fundamentarea unui coș minim de consum pentru un trai decent pentru populaţia României.

Rezultatele acestei cercetări ar trebui să constituie o nouă etapă în discuția despre resursele necesare pentru traiul populației în România, nu atât datorită reînnoirii conceptului mai vechi de coș minim de consum, cât mai ales datorită sublinierii explicite a noțiunii de nivel de trai decent și a cheltuielilor care trebuie acoperite pentru ca populația României să își poată asigura un asemenea nivel de trai

Industria auto, încotro? Tendinţe globale, perspective periferice

Industria auto europeană arată astăzi cu totul altfel decât acum zece ani. Polarizarea pieței și reconfigurarea geografică a lanțurilor de producție se resimt puternic și în România, care are astăzi o piață minoră și o industrie din ce în ce mai puternică.