Expertiză pentru sindicatele locale:

  • Analiza conturilor și a strategiei întreprinderii pentru a oferi suport în negocierea salarială
  • Analiza economică în vederea identificării soluțiilor pentru păstrarea locurilor de muncă în cazurile de restructurare (în baza legii şi a informaţiilor primite în cadrul procedurilor de informare și consultare)
  • Analiza de risc privind fuziunile, achiziţiile, privatizările (în baza legii şi a informaţiilor primite în cadrul procedurilor de informare și consultare)
  • Elaborarea dosarelor de competențe colective a siturilor, în cazul reindustrializării acestora (CV al sitului).