Expertizele independente efectuate de Syndex sunt un instrument necesar pentru o apreciere corectă a situației întreprinderii și pentru anticiparea schimbărilor și evitarea riscurilor. Un diagnostic pertinent asupra situației din întreprindere poate fi un factor determinant într-o negociere salarială.

  • Analiza conturilor și a strategiei întreprinderii
  • Analiza economică în vederea identificării soluțiilor pentru păstrarea locurilor de muncă
  • Analize economice și sociale a unor subiecte concrete precum salarii, grile de salarizare, condiții de muncă, protecția mediului, dezvoltarea durabilă etc.