Syndex oferă cursuri de formare în analiză financiară și economică pentru liderii sindicali de toate nivelurile. 

Obiectivul formărilor oferite de Syndex îl reprezintă dobândirea abilităților de interpretare a datelor financiare și a strategiei companiei în vederea pregătirii dialogului dintre sindicate și managementul companiei.

Conținutul formării cuprinde următoarele module:

  • Bazele analizei financiare și analiza performanței economice a companiilor
  • Utilizarea datelor macroeconomice și sectoriale în dialogul cu compania
  • Utilizarea conceptelor de responsabilitate socială, nivel de trai al salariaților și salariu decent
  • Utilizarea conceptelor de productivitate, rentabilitate și competitivitate
  • Analiza strategiei companiilor

Cursul cuprinde elemente teoretice și include exerciții practice, simulări, jocuri de roluri din experiența formatorilor în expertizele oferite sindicatelor naționale și internaționale.