Noutăți

PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE: UN PAS NOU CĂTRE O EUROPĂ MAI ECHITABILĂ

Afficher l'article en plein écran

În data de 26 aprilie 2017, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa pentru Pilonul european al drepturilor sociale. Pilonul stabilește 20 de principii cheie care să sprijine „piața muncii echitabilă și funcțională și sistemele de asigurări”

logo Comisia Europeană

Pilonul este prezent sub două forme legale: ca recomandare a Comisiei, în vigoare din aprilie 2017, și ca propunere pentru o proclamație comună emisă de către Parlament, Consiliu și Comisie.

Aceasta urma să fie adoptată în cadrul Summit-ului Social, care a avut loc în Suedia în data de 17 noiembrie 2017.

Un tablou de bord social va monitoriza implementarea pilonului, prin urmărirea tendințelor și performanțelor din țările europene și va contribui la semestrul european de coordonare a politicii economice.

Cele trei teme structurează tabloul de bord: „Șanse egale și acces pe piața muncii”, „Piețe de muncă dinamice și condiții de lucru echitabile”, „Sprijin public/protecție și incluziune socială”.

În cadrul Pilonului, Comisia propune:

  • inițiativă legislativă: echilibru între viața profesională și cea privată
  • două consultații cu parteneri sociali europeni: revizia Directivei privind declarația scrisă și protecție socială
  • ghid de îndrumare: cu privire la programul de lucru

În paralel, Luca Visentini, Secretarul General ETUC a întâmpinat anunțul propunerii președintelui Juncker pentru o Autoritate europeană a muncii și dorește ca sindicatele să se implice pe deplin în soluționarea propunerii și în monitorizarea acesteia.

Un număr de principii și drepturi incluse în Pilon necesită inițiative legislative suplimentare care să fie puse în aplicare. ETUC sprijină propunerea de Pilon european al drepturilor sociale, dar consideră că documentul nu cuprinde un număr de probleme legate de lucrători. De exemplu, ETUC dorește o revizuire mai amănunțită a directivei privind declarația scrisă (contracte de muncă și contracte similare) care să vizeze toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii plătiți cu ora, și  consideră că lucrătorii pe cont propriu și cei cu contracte atipice trebuie să aibă dreptul la protecție socială. ETUC solicită îmbunătățiri reale, inclusiv penalizări și nu doar simpla declarare a intenției de coordonare a politicii.

În cele din urmă, „Ziua europeană a acțiunii” va avea loc în data de 16 noiembrie 2017 – cu o zi înaintea Summit-ului social european.

Distribuiți acest articol!