Noutăți

SINDICATELE CLASIFICĂ COMPANIILE MULTINAȚIONALE

Afficher l'article en plein écran

Proiectul Corporații cu acțiuni cu tranzacționare publică implică sindicate care clasifică companiile multinaționale în ceea ce privește transparența și responsabilitatea. Utilizând un set de indicatori referitori la nivelul de responsabilitate al unei companii față de forța acesteia de muncă, sindicatele au început să evalueze companiile, cu scopul de a informa lucrătorii și reprezentanții acestora cu privire la activitățile și deciziile corporative și punerea accentului pe imaginea și reputația companiilor.

laptop on desk

Indicatorii utilizați se referă la dialogul social, condițiile de muncă, responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI), diversitatea, politicile pentru persoanele cu dizabilități, politicile de mediu și transparența financiară. Fiecare temă are o pondere similară în calculul final al clasificării companiei, cu excepția dialogului social care contează aproape de două ori mai mult. Rezultatul îl constituie indicatorul Transparență.

Datele au fost colectate în două moduri. Cercetarea documentară – realizată de partenerii de cercetare ai  sindicatului proiectului, care au colectat date cantitative din informațiile publicate de companii și puse la dispoziție pe site-urile web ale acestora. Datele calitative au fost colectate de la reprezentanții angajaților care lucrează în companii multinaționale.

O inițiativă a Filcams-CGIL, Federația italiană a lucrătorilor din comerț, turism, servicii, proiectul Corporații cu acțiuni cu tranzacționare publică face parteneriat cu federațiile europene sindicale cum ar fi UNI Europa și EFFAT și cu federațiile naționale din Franța, Bulgaria și Italia. Această inițiativă este sprijinită de ETUC.

>> Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web Open Corporation.

În continuarea acestui proiect, ETUC a elaborat de asemenea un kit de instrumente RSI care promovează o mai bună utilizare a normelor

Distribuiți acest articol!