Noutăți

TULBURĂRILE POLITICILOR UE SUNT VIZATE ÎN CADRUL CONGRESULUI FEDERAȚIEI EUROPENE A LUCRĂTORILOR DIN TRANSPOTURI (ETF)

Afficher l'article en plein écran

Creșterea tendinței de extremă dreapta în Europa, numărul tot mai mare de atacuri împotriva sindicatelor și schimbările politice – cum ar fi Brexit – ieșirea din Europa, au fost teme importante abordate în cadrul celui de-al 5-lea Congres al ETF, care a avut loc în perioada 24-26 mai. Syndex a participat la acesta, alături de cei 600 de reprezentanți sindicali din domeniul transportului din întreaga Europă.

5th congress of the European Transport Federation

Secretarul General Eduardo Chagas a subliniat că ETF, ca „ultimă linie de apărare pentru lucrătorii din Europa”, s-a angajat să-și îmbunătățească capacitatea de a face campanie.

Transportul echitabil, eliminarea practicilor sociale de dumping și îmbunătățirea condițiilor de lucru și de trai din domeniu se află în prim planul priorităților din activitatea ETF.

În acest context, ETF denunță propunerile Comisiei Europene de modificare a pachetului de mobilitate și anume de revizuire a regulamentelor privind timpul de șofat și de odihnă (Regulamentul CE nr. 561/2006) și regulamentul „tahografului inteligent” (Regulamentul UE 165/2014).

În opinia ETF, propunerile vor avea un impact negativ semnificativ asupra siguranței rutiere/pasagerilor, precum și asupra salarizării șoferilor, și a condițiilor de lucru și de trai.

ETF subliniază totodată recomandările Comisiei Europene prevăzute în pachetul „Aviația: O Europă deschisă și conectată”. Se opune măsurilor care afectează dreptul la grevă, considerând acestea ca un afront împotriva drepturilor fundamentale ale controlorilor de trafic aerian, garantate prin articolul 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Sectorul de servicii de asistență la sol se află de asemenea în obiectiv: împreună cu mai multe organizații ale angajatorilor, ETF se confruntă cu o revizuire a Regulamentului 216/2008 care oferă libertate completă liniilor aeriene de a-și impune procedurile și instrucțiunile privind asistența la sol, în detrimentul armonizării bunelor practici din sector. În cooperare cu mai mulți parteneri sociali din aviația civilă europeană, Syndex și STC vor publica un studiu juridic cu privire la competiție, drepturile de muncă și instruire în aeroporturile din UE, în a doua jumătate a anului 2017.

Congresul este organizația principală de guvernare a ETF în cadrul căruia organizațiile afiliate decid asupra abordărilor politice și strategiilor organizației pentru următorul mandat și aleg conducerea ETF.

Frank Moreels, președintele uniunii belgiene BTB ABVV, a fost ales ca nou președinte al ETF.

Distribuiți acest articol!